Workshop för körer

Jag kommer gärna till er kör och arbetar under en kördag. Vi kan inrikta arbetet inom följande områden:

Röstträning – sångteknik
Att sjunga kräver energi! Att anpassa sin egen röst i en gemensam körklang och sjunga under lång sammanhängande tid kräver ett avspänt och energifyllt sångsätt. Vi arbetar med att hitta dynamiken i rösten genom en balanserad sångteknik och en kroppslig medvetenhet.

Kroppsspråk och rörelseträning
Att sjunga är att engagera hela din varelse. Kropp, röst och psyke är en helhet när du sjunger och tolkar musik. Vi arbetar med avspänning och rörelse för att hitta känslan och uttrycket i musiken.

Scenisk medvetenhet och närvaro
Att sjunga är att förmedla något. Det handlar om att beröra en publik och att med närvaro och medveten riktning med sin sång nå ut till sina lyssnare. Vi utvecklar förståelse och kunskap om det sceniska framträdandets roll och kommer in på områden som hållning, attityd, utstrålning med mera. Om önskemål finns kan vi arbeta med scenisk form och koreografi till repertoar ni redan kan!

Kontakta mig så lägger vi tillsammans upp en planering som kan passa för just er kör.