Röstutveckling

När talade du senast inför en lyssnarskara? Ingår det som en del i din vardag eller kanske bara vid särskilt valda tillfällen som födelsedagsfester och bröllop?
Vilken talsituation du än förbereder dig för kan du utveckla ditt framförande så att du känner dig mer trygg och lugn och förmedlar det du verkligen vill. Genom övning och förberedelse kan du njuta mer av att uttrycka dig och dessutom hitta glädjen i att berätta dina tankar och idéer till människor som lyssnar.

Enskild undervisning
Här får du en fördjupad förståelse för hur just du och din röst fungerar. Anpassade övningar för dig som individ utifrån dina egna behov och önskemål. Vi arbetar tillsammans fram en målbild och arbetar medvetet för att utveckla ditt uttryck, din röstfunktion och ditt kroppsspråk!

Undervisning i grupp
Vill ni ha en gemensam upplevelse av kommunikationsutveckling med inriktning på röstträning och kroppsmedvetenhet? Kanske möter ni många olika talsituationer i ert arbete och har gemensamma behov i dessa kommunikativa situationer. Då kan vi skräddarsy en kurs med anpassat innehåll för just Er arbetsgrupp. Vi arbetar med övningar som medvetandegör din röstfunktion och ditt kroppsspråk. Arbetet sker främst i grupp, men öppnar också för möjligheter till individuell coachning.

Vi kommer gemensamt fram till ett upplägg utifrån just dina/era behov och önskningar. Vi kan ses vid ett enstaka tillfälle eller lägga upp en plan för ett fortsatt arbete med uppföljning och fördjupning. En workshop eller föreläsning kan ligga som grund för ett fortsatt arbete i grupp eller med enskild handledning och utveckling.