Vill du lära dig piano från grunden eller utveckla ditt spel om du redan spelar?

Kom och ta lektioner hos mig!

Du får lära dig:

- att spela på gehör. Vi lyssnar, jag visar och du härmar. 

- att spela efter noter. Nybörjare eller inte så kommer du att få en bredare förståelse för hur du kan läsa noter. Teorikunskaper kopplat med musikens skriftspråk!

- att spela efter ackordsanalys. De flesta låtar kan du spela med ackord. Att lära dig variera ditt spel utifrån ackord och melodi i olika musikstilar är väldigt roligt och breddar ditt pianospel!


Först bokar vi en: 

Provapå-lektion
En lite längre lektion, 45-50 min, där du får prova hur det kan vara att spela piano hos mig. Vi provar något på gehör, något med ackord och/eller noter om du kan. Det blir alltid lite olika eftersom vi utgår  från det du vill lära dig, om du har särskilda önskemål.

Sedan om du vill fortsätta så kan du välja:

Enstaka lektioner
Kanske vill du bara få hjälp med något specifikt och sedan fortsätta på egen hand.
Eller ge någon du känner ett presentkort!

Fem lektioner
Dessa bokar du in med ett för dig passande tidsintervall. Vi spelar det du vill fokusera på att lära dig. 

Hel termin
Här har du en egen tid återkommande varje vecka med undantag för skollov. Ett mycket bra alternativ för dig som vill lära dig instrumentet från grunden! 

Lektionstiden är vanligtvis 40 minuter. Jag anpassar dock tiden utifrån eleven, så ibland passar det med 30 minuter om det är en yngre elev. Och hos en vuxen elev passar vanligtvis 45-50 min. Så tiden kan variera något!