Som rytmikpedagog har jag goda verktyg att möta människor i olika musikaliska sammanhang. Genom åren har jag bl a arbetat med spädbarnsrytmik, barn-, ungdoms-, och vuxenkörer, röst- och sångundervisning, kroppsmedvetandegörande träning och rörelseimprovisation. En stor del av min yrkeserfarenhet har jag fått genom mitt arbete med ungdomar som har valt att inrikta sin gymnasiala utbildning inom musik och teater. Det är ett utvecklande arbete med många utmaningar och möjligheter till mänsklig kommunikation. Att se varje elevs behov och vilja till lärande är i fokus.

Det som blivit mest spännande för mig under åren är rösten, i både tal och sång och kroppen i rörelse. Så jag har vidareutbildat mig till logonom, röst- och talpedagog med estetisk inriktning samt till praktiker inom rörelsearbetet Antigymnastik.

 

Se beskrivning av logonom här »

 

Se beskrivning av Antigymnastik här >

 

När jag arbetar med människor så är min strävan att vara lyhörd för gruppens och individens behov. Det känns viktigt att ge inspiration, kunskap och väcka en längtan att lära mer. Glädje och närvaro i kommunikationen finns som en grundton i min inställning i lärandesituationer.

 

     CV>