Logonomi

 

Rösten, talet och språket är viktiga funktioner för mänsklig kommunikation. Genom vår röst, vårt kroppsspråk och de ordval vi gör blir vi förstådda och förstår andra. Vi sätter ord på våra tankar, känslor och kunskaper och kan på så vis dela med oss av oss själva till vår omgivning.

Många yrken har rösten som ett viktigt redskap; lärare, företagsledare, personal vid callcenter, skådespelare, föreläsare, coach, präst och terapeut är några exempel. Den yrkesverksamma vardagen ställer olika krav på våra röster beroende på talsituation och kan skilja sig mycket från röstbruket i det privata livet. Är din röst nyansrik, klangfull och varm kan lyssnaren fängslas och förstå vad du säger. Om du lyssnar till en röst som är knarrig, entonig och energilös kan det vara svårt att hålla koncentrationen och verkligen förstå vad som sägs. Rösten berör och kan medverka till att väcka intresse för vad som kommuniceras och etablera en relation som gynnar inlärning och förståelse.

 

Som logonom arbetar jag med rösthälsa. Vi gör förebyggande övningar som stärker din röst och gör dig mer medveten om hur du kan använda dina röstresurser på ett hälsosamt sätt. Du ökar din förståelse för röstens och kroppsspråkets betydelse för kommunikation och breddar din förmåga att ha tillgång till just din unika röst.

 

Svenska Logonomförbundet »