Antigymnastik

Välkommen att delta i Antigymnastik Thérèse Berterath!

Först träffas vi för ett individuellt samtal där du får möjlighet att berätta om dig själv och vad som gör att du är intresserad av att börja i Antigymnastik. Jag berättar och förklarar vad arbetet kan innebära för att du ska veta lite mer innan de praktiska sessionerna börjar. Oftast fortsätter vi med ett praktiskt arbete direkt, men vi kan också boka en ny tid för det.

Sedan ses vi individuellt en-två gånger. Då får du en praktisk erfarenhet och upplevelse av rörelsearbetet samt individuell handledning. Dessa sessioner tar en dryg timme vid varje tillfälle.

Arbetet sker därefter i små grupper, vanligtvis tre till sju personer. Vi ses en gång i veckan och sessionen varar 1,5 timme vid varje tillfälle.