Antigymnastik

 

Här följer en kortfattad beskrivning om vad Antigymnastik är. Läs gärna mer på den internationella hemsidan via denna länk;

 

Antigymnastik >

 

Antigymnastik är ett fysiskt rörelsearbete med små precisa rörelser som är utformade utifrån kroppens anatomi och fysiologi. Det är ett pedagogiskt arbete där du får möjlighet att lära känna hur din kropp är skapad och fungerar. Rörelserna vi arbetar med hjälper förkortade och spända muskler att förlängas och bli smidigare. Detta i sin tur gör att muskler som varit mindre aktiverade nu får chans att fungera optimalt igen. Du gör dig av med onödiga spänningar och kan hitta ett mer avspänt förhållningssätt i din vardag.

 

Många av rörelserna utförs liggande på golvet och även om rörelserna är små och ibland knappt synbara är de ofta kraftfulla. Du arbetar i ditt eget tempo utifrån din andningsrytm och behöver således inte anpassa din rytm till övriga i gruppen.

 

Genom att sätta ord på dina upplevelser och förnimmelser engagerar du hela din person och dina insikter fördjupas och integreras i dig.

 

Kvinnan som utvecklat detta arbete var Thérèse Bertherath och har verkat i Paris, Frankrike.

 

 

Min historia

Mitt eget möte med Antigymnastik var redan 1996 då vi i min utbildning till rytmikpedagog läste Thérèse Bertheraths bok "Kroppen har sina skäl". Jag blev starkt berörd och kände att det här var något jag ville undersöka närmare. Jag lyckades få kontakt med Thérèse via bokförlaget som gett ut hennes bok och hösten 1998 tog jag mig till Paris och började mitt lärande.

 

Arbetet liknade inget jag tidigare hade kommit i kontakt med. Dessa stillsamma, precisa rörelser i lugnt tempo gav mig lugn och ro att på ett nytt sätt möta mig själv. Det var så givande och spännande att jag bara måste fortsätta. Jag blev kvar i Paris och sög in all kunskap jag kunde få - både från upphovskvinnan och från andra som arbetade med antigymnastique (som det heter på franska) runt om i staden. Jag började så småningom hennes praktikerutbildning och fördjupade mina kunskaper, om mig själv och om att leda andra i detta rörelsearbete.

 

När jag var färdig med utbildningen arbetade jag under en tid med grupper i Sundsvall. Det var väldigt intressant och givande, men samtidigt krävande. Jag hade min rytmikpedagogtjänst som försörjning och detta som bisyssla. Så, antigymnastiken fick ta en paus ett slag.

 

Nu, med mer livserfarenhet och ännu en utbildning som gett mig fördjupade  kunskaper i AG, arbetar jag i stor utsträckning med antigymnastik igen!


Välkomna!