Välkommen till Röst & Rörelse


AKTUELLT
Nya kurser i Antigymnastik
startar i januari 2019 
Grupp
Individuellt

NYHET!
Pianolektioner
Sånglektioner
Röstlektioner
Individuella 30 el 45 min

"Sjung med en kompis"
Boka en lektion med din kompis,
45 min

Anmäl via hemsida el ring 
073-1805649

VÄLKOMNA // Ingela


Röst och Rörelse i Sundsvall  är en  verksamhet med ett stort urval av tjänster inom röst och rörelse.

Jag som driver verksamheten heter Ingela Andersson och är utbildad rytmikpedagog, logonom och antigymnastikpraktiker. Jag arbetar inom följande områden:

  • Röstutveckling inom tal och sång
  • Antigymnastik
  • Körsång
  • Pianolektioner
  • Sjunger och spelar vid dop, bröllop och begravning